Ygtyýarnama esasynda hereket edýän raýatlar

Gözle

Telekeçi Garajaýew Rejepguly
Salgysy: Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň Ahal obasy
Telefon belgisi: 99365233352
Salgyt belgisi: 204122502548
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Hojalyk jemgyýeti "Dor bedew" hojalyk jemgyýeti
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Seýitnazar Seýdi köçesiniň 48-nji jaýy
Telefon belgisi: 99312416800
Salgyt belgisi: 101211005999
Ygtyýarnama belgisi: 12312
Hereket etýän möhleti: 2022-11-23 - 2025-11-23

52.29.22: Awtomobil ulaglary arkaly ýük daşamagy guramak, ýükleri ekspedisiýa etmek (ýany bilen gitmek) işi


Ulag-ekspedisiýa işi
Hojalyk jemgyýeti "Dor bedew" hojalyk jemgyýeti
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Seýitnazar Seýdi köçesiniň 48-nji jaýy
Telefon belgisi: 99312416800
Salgyt belgisi: 101211005999
Ygtyýarnama belgisi: 2456
Hereket etýän möhleti: 2022-11-21 - 2025-11-21

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Açylow Begnazar Taşpoladowiç
Salgysy: Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň Köläryk geňeşliginiň Kölaryk obasynyň Azatlyk köçesiniň 12-nji jaýy
Telefon belgisi: 993652034730
Salgyt belgisi: 514122507256
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi