Ygtyýarnama esasynda hereket edýän raýatlar

Gözle

Telekeçi Baýyýew Şükür Bäşimowiç
Salgysy: Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Garawul obasy.
Telefon belgisi: 99365636581
Salgyt belgisi: 203122505294
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Mergenow Döwrangeldi Kömekowiç
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň H.Babajyk köçesiniň 44-nji jaýy.
Telefon belgisi: 99362999131
Salgyt belgisi: 104122503515
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Hanyýew Tirkiş Orazowiç
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň Ahal şaýoly köçesiniň 40 “A” jaýy.
Telefon belgisi: 99365011558
Salgyt belgisi: 202122505604
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Hojalyk jemgyýeti "Raýat gurluşyk taslama"
Salgysy: Berkararlyk etrabynyň Ý.Durdyýew köçesiniň 52-nji jaýy
Telefon belgisi: +99361289287,+99342260059
Salgyt belgisi: 102211003824
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Gündogdyýew Begençmyrat Ymamgulyýewiç
Salgysy: Aşgabat şäheri Büzmeýin etrap Herrikgala ý/t Ata Nazar köçe 80-jaý.
Telefon belgisi: 99363077704
Salgyt belgisi: 106122500354
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Myradow Allamyrat Soltanmyradowiç
Salgysy: Aşgabat şäher Bagtyýarlyk etrap Garadaşaýak ý/t Galkynyş köçe 5-nji jaý.
Telefon belgisi: 99365121893
Salgyt belgisi: 202122506854
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Annageldiýew Lukmangeldi Sapargeldiýewiç
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň Garadaşaýak ý/t Dostluk köçesiniň 26-njy jaýy.
Telefon belgisi: 99362480707
Salgyt belgisi: 202122507817
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Hususy kärhana "Ahmet Haýdar"
Salgysy: Türkmenabat şäheriniň 2-nji Senagat zolagy
Telefon belgisi: 99364200004
Salgyt belgisi: 514121001038
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Gaýgysyzow Allanur Şamuhammedowiç
Salgysy: Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Nohur obasy
Telefon belgisi: 99363419697
Salgyt belgisi: 203122505803
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Batyrow Ýakup Gundogdyýewiç
Salgysy: Tejen şäheriniň 1-nji mkr 16-njy jaýynyň 5-nji öýi
Telefon belgisi: 99365557875
Salgyt belgisi: 211122500855
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Garaýew Merdan Orazmuhammedowiç
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň 2029-njy köeçsiniň 67-nji jaýynyň 47-nji öýi
Telefon belgisi: 99362800300
Salgyt belgisi: 103122515256
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Gurbangulyýew Rejep Annnazarowiç
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Gypjak ýaşaýyş toplumynyň Atamyrat köçesiniň 50-nji jaýy
Telefon belgisi: 99363610000
Salgyt belgisi: 202122511096
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Öwezmyradow Ýagşymyrat Aşyrmyradowiç
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Täze zaman ýaşaýyş toplumynyň A.Ataýew köçesiniň 40-njy jaýy
Telefon belgisi: 99365559680
Salgyt belgisi: 202122510704
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Guwanjow Pälwan Çarymyradowiç
Salgysy: Büzmeýin etrabynyň Herrikgala ýaşaýyş toplumynyň B.Çaryýar köçesiniň 27-nji jaýy
Telefon belgisi: 99365106633
Salgyt belgisi: 202122503575
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Muhammetgulyýew Annaberdi Kerimberdiýewiç
Salgysy: Büzmeýin etrabynyň Sapdyýew köçesiniň 39-njy jaýy
Telefon belgisi: 99365533650
Salgyt belgisi: 202122508110
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Garaýew Ýusup Bäşberdiýewiç
Salgysy: Büzmeýin etrabynyň Arçman köçesiniň 24-nji jaýy
Telefon belgisi: 99365374661
Salgyt belgisi: 104122503518
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Burkazow Orazmyrat Orazmuhammedowiç
Salgysy: Büzmeýin etrap Herrikgala ý/t Annarejepow köçe 60-njy jaýy
Telefon belgisi: 99363076107
Salgyt belgisi: 202122510562
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Çaryýew Didar Aýdogdyýewiç
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Ýasmansalyk ý/t Keýmirkör köçesiniň 58-nji jaýy
Telefon belgisi: 99365693561
Salgyt belgisi: 202122506617
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Telekeçi Çüriýew Annamämmet Hojanepesowiç
Salgysy: Bagtyýarlyk etrap Magaryf ý/t Älem köçe 10-njy jaý
Telefon belgisi: 99365715882
Salgyt belgisi: 202122508276
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi
Hojalyk jemgyýeti "Dor bedew" hojalyk jemgyýeti
Salgysy: Bagtyýarlyk etrabynyň Seýitnazar Seýdi köçesiniň 48-nji jaýy
Telefon belgisi: 99312416800
Salgyt belgisi: 101211005999
Ygtyýarnama belgisi:
Hereket etýän möhleti: -

49.41.00: Ýük awtoulag serişdeleriniň işi (howply ýükleri daşamak muňa girmeýär)


Awtomobil ulagynda daşamak işi