27.02.2024 ý

TDHÇB-de söwdalar: daşarky bazara suwuklandyrylan gaz we polipropilen ýerlenildi

27.02.2024 ý

Türki akademiýanyň wekilleri mart aýynda Türkmenistana sapar ederler

27.02.2024 ý

Katar Döwleti suwuklandyrylan gaz önümçiligini artdyrar

27.02.2024 ý

Türkmenistanly taryhçy alymlar Aziýanyň ýaş liderleriniň mekdebine gatnaşyp bilerler

27.02.2024 ý

“Türkmenaragatnaşyk” agentliginiň wekilleri Gyrgyzystanyň Sanly ösüş ministrliginiň ýolbaşçylary bil...

27.02.2024 ý

Türkmenistanyň Bilim ministri «Bilim şäherçesinde» ýerleşen Kataryň Ylym we tehnologiýa boýunça orta...

27.02.2024 ý

Türkmenistan we Gazagystan atly sport ugrunda hyzmatdaşlygy ýola goýýar

27.02.2024 ý

Çagyryş boýunça harby gullukçy küşt boýunça Türkmenistanyň çempionatynyň birinji ligasynda ýeňiji bo...

27.02.2024 ý

“Lapis-Lazuli” ulag geçelgesine gatnaşyjy döwletleriň wekilleri Aşgabatda duşuşarlar

27.02.2024 ý

Awazada “Turkmenistan is open” maýa goýum forumy we sergisi geçiriler

27.02.2024 ý

Türkmenistanyň DIM-de ÝHHG-niň Aşgabatdaky merkeziniň ýolbaşçysy bilen duşuşyk

27.02.2024 ý

Özbegistan we Owganystan Haýraton – Mazari-Şerif demir ýolunyň durkuny täzeläp başladylar

27.02.2024 ý

Hytaý 6G emeli hemrasyny uçurdy

27.02.2024 ý

Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogana Türkmen...

27.02.2024 ý

2024-nji ýylyň 3-5-nji marty aralygynda Aşgabatda owgan harytlarynyň sergisi we türkmen-owgan işewür...