Özbegistandan iberilen mis konsentraty Türkmenbaşy portundan Ýewropa ugradyldy

Türkmenbaşynyň Halkara deňiz porty mis konsentratynyň 91 tonnasyny Aziýa-Ýuwaş ummany ýurtlarynyň – Hytaý- Gyrgyzystan- Özbegistan – Türkmenistan- Azerbaýjan-Gruziýa-Türkiýe-Ýewropa multimodal ugrunyň çäklerinde Bakuwyň halkara deňiz portuna ugratdy – diýip, “Azerbaýjan demir ýollary” habar berýär.

 

Özbegistandan Ýewropa ugradylan ýüküň başga ýere geçirmesi “Balkan” fider gämisi arkaly amala aşyryldy. Ondan aňryk ýük Bolgariýanyň Burgas portuna barar.