"Türkmenistan" awiakompaniýasy Kerki - Daşoguz - Kerki ugurlarynda gatnawlary dikeltdi

1-nji fewraldan başlap, “Türkmenhowaýollary” Kerki-Daşoguz-Kerki ugry boýunça uçuşlaryň gaýtadan dikeldilmegi bilen baglylykda, içerki uçuşlaryň tertibine üýtgetmeler girizdi.

 

Boeing 737 uçarlary bu ugur boýunça uçuşlary hepdede bir gezek - her şenbe güni amala aşyrarlar. Uçuşyň dowamlylygy 1 sagat 10 minut.

 

Kerki - Daşoguz: uçuş wagty 11:50-de.

 

Daşoguz - Kerki: uçuş wagty 14:00-da.

 

Kerki Halkara howa menziliniň 2020-nji ýyldan bäri howa ýolagçylaryna hyzmat edýändigini ýatlatmak isleýäris. Uçarlar Kerkiden Aşgabada, Daşoguza we tomus möwsüminde “Awaza” Milli syýahatçylyk zolagynda dynç alyş möwsümi açylanda kenarýaka Türkmenbaşy şäherine gatnawlary amala aşyrýarlar.