Sakarçäge etrabyna täze häkim bellenildi

Amanmyrat Berdimyradowiç Abdyllaýew, saglyk ýagdaýy sebäpli, Mary welaýatyň Sakarçäge etrabynyň häkimi wezipesinden boşadyldy. Bu wezipä Berdimuhammet Kakajanowiç Taganow bellenildi.

Türkmenistanyň Prezidenti degişli Permanlara 15-nji aprelde sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatynyň barşynda gol çekdi. Bu barada "Watan" habarlar gepleşiginde habar berildi.