«Türkmenpoçta» ýurdumyzyň elektronika öndürijilerini goldaýar

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen elektron platformada Postshop türkmen öndürijileriniň kompýuter we elektron tehnikasynyň giň görnüşleri hödürlenýär.

 

Saýtyň üsti bilen  AT Cybersport kompaniýasynyň önümlerini satyn almak bolýar, ol akylly sagatlary, mehaniki oýunjak syçanlary, geýmer klawiaturasyny, şol sanda onuň simsiz görnüşini, kolonkalary, web-kameralary we beýleki elektronikany öndürýär. Kibersport üçin ýöriteleşdirilen enjam bilen öýdäki ýa-da iş ýerindäki elektron tehnikasyny kämilleşdirip bolýar.

 

Ulanyjylar saýtda amatly bahadan iň pes şertler bilen özümizde öndürilýän elektronikany sargyt edip bilerler. Iki sany düwmä basmak ýeterlikdir we ýakyn wagtyň içinde çapar sargydy öýüň gapysyna getiriler.

 

Elektronikadan başga-da onlaýn dükanda dürli görnüşli harytlary satyn alyp bolýar – azyk önümleri, gurluşyk materiallary, dokma, ulag üçin dürli aksessuarlar, kanselýariýa harytlary we başga-da köp zatlar.