Türkmenabatda 85 sany täze taksi ilata hyzmat edip başlady

Türkmenabat şäheriniň «Lebapawtoulag» önümçilik birleşigine 85 sany täze taksi awtoulagy gelip gowuşdy. Olaryň 45-si Toyota Corolla awtoulagydyr, galan 40-sy — Hyundai Elantra. Täze ýeňil awtoulaglar — taksiler rahat we tygşytly, bu bolsa olary şäher şertlerinde ýolagçylara hyzmat etmek üçin amatlydyr. Taksi parkynyň täzelenmegi ýolagçy akymyny artdyrar we ýaşaýjylar gerekli ýerlerine rahat barmak üçin täze mümkinçilikleri alarlar.

 

Awtoulag «Lebapawtoulag» birleşigine dabaraly ýagdaýda berildi we şol günüň özünde taksiler şäherde ilata hyzmat edip başladylar.

 

Ozal habar berlişi ýaly, «Türkmenawtoulaglary» agentligi Ýaponiýanyň Sumitomo korporasiýasy bilen ýurda 2110 uwtoulagy – 780 taksi we 1330 awtobus getirmek barada $115 mln ameriakn dollary möçberinde   şertnama baglaşypdy.