Hytaýyň China Southern Airlines awiakompaniýasy Urumçiden Aşgabat şäherine uçuşlaryny dikeldýär

28-nji martdan Hytaýyň China Southern Airlines  awiakompaniýasy Urumçi-Aşgabat-Urumçi ugry boýunça uçuşlaryny dikeldýär. Uçuş hepdede bir gezek amala aşyrylar.

 

Urumçi-Aşgabat ugry boýunça, sişenbe güni uçuş wagty 22:20-de, gonuş wagty 23:30-da. Yzyna Aşgabat-Urumçi ugry boýunça çarşenbe güni uçuş sagat 01:00-da, gonuş 07:35-de. Gidiş/geliş wagtlary ýerli sagat bilen görkezilendir.

 

Aşgabat-Urumçi ugry boýunça petegiň bahasy 678,60 ABŞ dollaryndan başlanýar. Iki ugur boýunça – 1129,30 ABŞ dollara deňdir.

 

Awiapetekleri resmi saýtda ýa-da Magtymguly şaýoly Jaý 141/1, Ak Altyn myhmanhanasy, ofis 206 salgysynda ýerleşýän Aşgabatdaky awiakompaniýasynda satyn alyp bilersiňiz.