«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşygy boýunça РСС Komissiýanyň mejlisine gatnaşdy

«Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň wekilleri poçta aragatnaşygy boýunça aragatnaşyk babatynda Sebitleýin arkalaşyk (РСС) Komissiýanyň, РСС poçta aragatnaşygynyň operatorlarynyň Geňeşiniň we olaryň Iş Toparynyň Minskide gibrid formatynda geçirilen nobatdaky bilelikdäki mejlisine gatnaşdylar.

 

Duşuşyk şeýle hem Azerbaýjanyň, Ermenistanyň, Belarusyň, Russiýanyň, Özbegistanyň aragatnaşyk dolandyryşynyň wekilleriniň we РСС poçta aragatnaşyk operatorlarynyň Geňeşiniň doly hukukly agzalarynyň gatnaşmagynda geçdi.

 

Wekiliýetler 10-njy maýda Bernde 2023-nji ýylyň Bütindünýä poçta birleşmesiniň Adatdan daşary Kongresinde geçirilmegi meýilleşdilen sebitleýin birleşmeleriň Utgaşdyryjy mejlisine taýýarlygy maslahatlaşdylar. Gatnaşyjylar şeýle hem BPB-niň sebitleýin ösüşiniň 2022-2025-nji ýyllar üçin Ýewropa we Merkezi Aziýa üçin Meýilnamasynyň ýerine ýetirilişiniň gidişi bilen tanyşdylar, РСС aragatnaşyk dolandyryşyň РСС temasy boýunça poçta markalarynyň çykarylyşyny gurnamak boýunça Ylalaşyk bilen tanyşdylar.

 

Döwletara utgaşdyryjy edara hökmünde aragatnaşyk babatynda Sebitleýin hyzmatdaşlyk poçta we elektrik gatnaşyklary babatynda döwletara gatnaşyklaryny utgaşdyrmak baradaky 1992-nji ýylyň 9-njy oktýabryndaky Ylalaşyga laýyklykda döredilipdi. Ylalaşyga Ermenistan, Belarus, Gazagystan, Gyrgyzystan, Moldowa, Russiýa, Täjigistan, Türkmenistan we Özbegistan gol çekdiler.

 

РСС-nyň işjeňliginiň esasy ugry elektrik aragatnaşygynyň Halkara birleşmesi (МСЭ) we Bütindünýä poçta birleşmesi (ВПС) bilen  sebitleýin edara hökmünde özara gatnaşygy ýola goýmakdyr.