Astrahandaky türkmen diplomatlary ýerli gämi gurluşyk pudagy bilen tanyşdylar

Türkmenistanyň Astrahandaky konsuly Nury Gölliýew Birleşen gämi gurluşyk korporasiýasynyň direktorlar geňeşiniň baştutany Georgiý Poltawçenko bilen duşuşdy, ol diplomata 00108 birinji konteýner daşaýjynyň gurluşygyna başlanandygy barada habar berdi – diýip, türkmen konsullygy habar berýär.

 

00108 taslamanyň konteýner daşaýjysy — bu ilkinji rus köp ugurly gämisiniň taslamasydyr, ol hem refrižerator konteýnerleri, hem halkara ölçegli konteýnerleri daşamaga ukyplydyr.

 

Poltawçenko bilen duşuşyga şeýle hem Eýranyň we Gazagystanyň ýerli diplomatik wekilhanalarynyň baştutanlary gatnaşdylar. Ol oblastyň gämi gurluşyk mümkinçilikleri bilen tanyşdyrdy, şeýle hem diplomatlar bilen daşary ýurtlar bilen alnyp barylýan hyzmatdaşlygyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

 

Russiýanyň korporasiýasynyň wekilleri üç ýurduň konsullary bilen hazarýaka hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerini we «Demirgazyk-Günorta» halkara ulag geçelgesi boýunça ýük daşamalaryň ýygjamlaşdyrylmagyny ara alyp maslahatlaşdylar.