KazanForumda Türkmenistanyň wekiliýetine Mämmethan Çakyýew baştutanlyk eder

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygy Mämmethan Çakyýew Kazanda boljak «Russiýa-Yslam dünýäsi: KazanForum» Halkara ykdysady forumynda ýurdumyzyň wekiliýetine baştutanlyk eder.

 

Forum 18-19-njy maýda geçer. Türkmen wekiliýetiniň saparynyň çäklerinde RF-nyň resmi adamlary bilen birnäçe duşuşyklaryň geçirilmegi meýilleşdirilýär. KazanForum Halkara ykdysady forumynyň meýdançasynda guralan sergide öz ýurdumyzda öndürilen önümler bilen Türkmenistanyň diwarlygy oturdylar.