«Türkmenaragatnaşyk» agentliginde hünär ussatlygy bäsleşiginiň jemlerini jemlediler

 

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentliginde hünär ussatlygy bäsleşiginiň jemlerini jemlediler. 

 

Bäsleşige «Türkmentelekom» elektrik aragatnaşyk kompaniýasynyň, «Türkmenpoçta» poçta aragatnaşyk kompaniýasynyň, «Aşgabat şäher telefon tory» ÝGPJ-niň we «Altyn Asyryň» hünärmenleri, şeýle hem «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň Politehniki orta hünär mekdebiniň talyplary gatnaşdylar. 

 

Bäsleşigiň şertlerine laýyklykda, gatnaşyjylar dürli pudaklarda innowasion işläp düzmeleri hödürlemelidiler, ýurduň sanlylaşdyrmak babatyndaky üstünlikleri bilen tanyşdyrmalydylar, şeýle hem türkmen ulag-kommunikasion kanunçylygy babatynda öz bilimlerini görkezmelidiler.

 

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan utgaşdyrylýan edaralaryň wekillerinden bolan eminler bäsleşige gatnaşyjylara mynasyp baha berdiler. Bäsleşigiň ýeňijilere diplomlar we ýadygärlik sowgatlar gowşuryldy.