Türkmenistanyň wekilleri Aktauda geçiriljek ilkinji Demirgazyk-Günorta forumyna gatnaşarlar

Türkmenistanyň wekilleri 19-20-nji iýulda Aktauda geçiriljek Demirgazyk-Günorta ulag söwda-eksport forumyna gatnaşarlar.

HHM-niň ElDala.kz salgylanyp berýän habaryna görä, foruma Gazagystanyň Premýer-ministriniň orunbasary Serik Žumangarin tarapyndan ýolbaşçylyk ediler.

Foruma Türkmenistan, Azerbaýjan, Ermenistan, Owganystan, Belarus, Hindistan, Eýran, Oman, Pakistan, Russiýa, Siriýa we BAE-den wekiller gatnaşar.

Forumda demir ýoluň, ýol ugurlarynyň we portlaryň ösüşi hem-de logistikanyň beýleki taraplary bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşylar. Duşuşygyň çäginde «Gazagystanyň söwda we eksport mümkinçilikleri» atly sergi geçiriler.

Çeşmäniň belleýşi ýaly, foruma gatnaşyjylar işewürlik gepleşikleri geçirmäge, Aktau we Kuryk portlaryna baryp görmäge mümkinçilik alarlar.