Türkmenistana «TOGG» kysymly elektrik awtoulaglary gelip gowuşdy

«Akylly» şäher - Arkadagyň açylyş dabarasynda Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedowa uly hormat bilen Türkmenistana ilkinji gezek getirilen «TOGG» kysymly elektrik awtoulaglarynyň açarlary gowşuryldy.

 

Awtoulaglar Türkiýäniň wekiliýetiniň başynda Türkmenistana Arkadag şäheriniň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin gelen Türkiýe Respublikasynyň senagat we tehnologiýalar ministri Mehmet Fatih Kajyry tarapyndan gowşuryldy. Ol “akylly

şäheriň” açylyş dabarasy güni türk inženerleriniň zähmetiniň ajaýyp netijesi - “akylly” ulag hasaplanýan «TOGG» kysymly elektrik awtoulaglarynyň gowşurylmagynyň simwolik mana eýedigini aýtdy.