Türkmenistanyň Belgiýadaky ilçisi sebitara durnukly ulag meselelerini ara alyp maslahatlaşdy

Belgiýa Patyşalygynda Ýewropanyň we Merkezi Aziýanyň arasynda durnukly ulag gatnaşyklaryna degişli meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Oňa beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň ilçileri bilen birlikde Türkmenistanyň ilçisi, Halkara hyzmatdaşlyk boýunça Ýewropa komissiýasynyň Baş müdiriýetiniň sebitleýin direktory Peteris Ustubus gatnaşdy.

 

Maslahata gatnaşyjylar Ýewropa bilen Merkezi Aziýanyň arasynda durnukly ulag gatnaşyklaryny ýola goýmakda Ýewropanyň täzeleniş we ösüş bankynyň geçiren barlaglarynyň netijelerini we ondan gelip çykýan teklipleri ara alyp maslahatlaşdylar.

 

Bu barlag Merkezi Aziýa ýurtlaryny birikdirýän Transýewropa ulag ulgamynyň iň amatly çykalgalaryny kesgitlemekden we olary ösdürmekden ybaratdyr.