Uly aýlag sebtinden Türkmenistan-Hytaý ilkinji göni howa ýük howa gatnawy açyldy

“Türkmenhowaýollarynyň” üsti akylly elektronika, egin-eşik we

beýleki harytlar bilen doldurylan ýük uçary Şençžen-Baoan halkara howa

menzilinden Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherine ugur aldy.

 

Bu gatnaw Beýik aýlag sebitinden (Great Bay Area/GBA - Hytaýyň

günortasyndaky çalt ykdysady we innowasiýa ösüş zolagy) Türkmenistana ilkinji

göni halkara ýük gatnawynyň resmi açylyşyny alamatlandyrdy.

 

Mundan başga-da, ol Şençžen şäherinden Merkezi Aziýa ýola goýlan ilkinji

ugurdyr. Bu ýoluň açylmagy bilen Hytaý bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň

arasyndaky söwdanyň geljekki ösüş depgininiň artmagyna garaşylýar.

 

Ozal “Türkmenistan” awiakompaniýasy iýul aýynda iki täze ugra – Milana

(Italiýa) we Hytaýyň Şençžen şäherine ýük howa gatnawlaryny ýola goýýandygyny

habar beripdi. Uçuşlar hepdede bir gezek Airbus A330-200 P2F ýük uçary bilen

amala aşyrylar.