Surat hakykaty: Garabogazköl aýlagynyň üstünden HÄM-den älem «ýük ulagy» surata alyndy

Orbital şekilde, Halkara älem menziline ýakynlaşanda, Türkmenistanyň Garabogazköl aýlagynyň kenarynda uçýan Cygnus ýük älem gämisini surata alyndy.

Surat ýakynda NASA galereýasynda «Halkara älem menzilinden ol Türkmenistanyň üstünden ýakynlaşanda guw şekillenýär» ýazgysy bilen çap edildi.

4-nji awgustda Amerikanyň ýük älem gämisi Cygnus (Guw) iýmit, şeýle hem ylmy gözleg we synaglar üçin enjamlar we materiallar ýaly 3,7 tonna ýüki HÄM-e eltip berdi. HÄM bilen ýakynlaşan gämi 17 metrlik Canadarm-2 manipulýator goly bilen ele alyndy. Soňra gämini göni duralga üçin Unity modulyna getirmek üçin amal geçirildi. «Ýük ulagy» Ýerden HÄM-e çenli iki gün uçdy.