Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň täze edara binasy gurlar

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde aragatnaşyk merkeziniň täze edara binasyny gurar.

Desganyň gurmak boýunça degişli bäsleşigi geçirmek baradaky maglumaty Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi habar berdi.

Gyzyklanma bildirýän taraplar bäsleşik boýunça tekliplerini we ýüztutmalaryny Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly 84 salgysy boýunça Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň marketing we daşary ykdysady aragatnaşyklar müdirliginde hasaba aldyryp bilerler.

Teklipler 13-nji oktýabra çenli kabul ediler.

Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-46-64, 44-46-77.