Ýeňil awtoulaglaryň rallisine gatnaşyjylar Türkmenistana geldiler

“Dunaýdan Orhuna çenli Ýüpek ýoly” ýeňil awtoulaglaryň ilkinji rallisine gatnaşyjylar Tükmenistana geldiler. Olary ýurduň resmi adamlary garşyladylar we paýtagtymyzyň gözel ýerlerine aýlandylar. 

Bu awtorallä gatnaşyjylar 11 müň kilometrlik ýol geçerler. Ralliniň maksady Günbatar we Gündogar hlklarynyň arasynda dostlugy, medeniýetara aragatnaşygy berkitmekden ybaratdyr. Jemi 15 awtomobiliň gatnaşýan awtorallisi Wengriýadan badalga alyp, Gyrgyzystanda hem tamamlanar. 

Türki döwletleriň halkara guramasynyň başlangyjy bilen guralýan awtoralli 3,5 hepde dowam eder. Ol 12 sany halkara guramanyň we gatnaşyjy döwletleriň ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýardamy bilen geçirilýär.