Lebap welaýatynda awtoulaglaryň tehniki guratlygyny barlaýan merkezler açyldy

Lebap welaýatynyň Darganata we Dänew etraplarynda awtoulaglaryň tehniki guratlygyny barlaýan polisiýanyň täze edaralary açyldy. 

Bu açylyşlar Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 32 ýyllygyna bagyşlandy. Oňa polisiýanyň işgärleri, zähmet weteranlary, hormatly ýaşulular we jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleri gatnaşdylar. 

Täze edaralaryň her birinde agramy 18 tonna çenli awtoulaglaryň birbada 3-sine tehniki gözegçiligi amala aşyrmaga mümkinçilik bar. Bu iki etrabyň ýaşaýjylary mundan ozal, awtoulaglarynyň tehniki guratlyk şahadatnamasyny almak üçin welaýat merkezine gitmeli bolýardylar. Täze edaralar bu etraplaryň awtoulag sürüjileri üçin uly ýeňillik döreder.