"Türkmenistan" awiakompaniýasynyň biletlerini Russiýanyň haýsy ýerlerinden satyn alyp bolýar

"Türkmenistan"awiakompaniýasynyň Russiýadaky baş agenti özüniň resmi web-saýtynda Russiýanyň çäklerindäki şahamçalarynyň täzelenen salgylaryny mälim etdi.

Täzelenip tertibe laýyklykda, "Aerokomfort" jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti awiakompaniýanyň subagenti bolmagyny bes etdi.

Şeýlelikde, awiakompaniýanyň Russiýadaky şahamçalary şu salgylarda ýerleşýändir:

1. Sankt-Peterburg

Salgysy: Aleksandr Newskiý meýdançasy, 2-nji jaý Ýer bölek, «Moskwa» myhmanhananyň binasy, 3-nji girelge, 1-nji gat.
Tel: +7-931-222-12-66
Email: avialed.ticketing@gmail.com
V-Kontaktdaky salgysy:
https://vk.ru/public217310341
Iş wagty: Duşenbe - Anna günleri 10:00-dan 19:00- çenli.

2. Moskwa

Salgysy: Domodedow howa menzili, halkara uçuş zaly, kassa № 49
Тel: +7-903-243-22-50
Email: aviastar2012@mail.ru
Iş wagty: Her gün 10:00-dan 19:00-a çenli.

Salgysy: Paweleskiý köçesi, Paweleskiý wokzaly, 3-nji gat, edara №35
Тel: +7 (915) 109-85-02
Email: turkmenavia@mail.ru
Iş wagty: Duşenbe - anna günleri 10:00-dan 19:00-a çenli, şenbe - ýekşenbe günleri 10:00-dan 17:00-a çenli.

3. Кazan

Salgysy: Коzýa Sloboda, Dekabristler koçesi, 85-nji jaý B, "Relita" işewürlik merkezi, 2-nji gat, otag 210 М
Теl: +7-843-500-55-31
Iş wagty: Duşenbe — Anna günleri 10:00-dan 18:00- çenli.

Habarlaşmak üçin goşmaça telefon belgileri:

Теl: +7-812-459-98-99
Email: avia@itmgroup.ru
Iş wagty: her gün 10:00-dan 19:00-a çenli.