Türkmenistanyň Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygy hytaýly hyzmatdaşlar bilen duşuşdy

 Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygy Mämmethan Çakyýew Pekinde awtoulag bazaryna ýöriteleşen “Shaanxi Heavy Duty Automobile Import & Export” we “Yutong Bus” hytaý kompaniýalarynyň wekilleri bilen duşuşdy.

Duşenbe güni 16-njy oktýabrda geçirilen duşuşygyň dowamynda awtoulag üpjünçiligi boýunça hyzmatdaşlygyň geljegi ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň hökümetiniň resmi wekiliýeti 17-18-nji oktýabrda Pekinde geçirilýän “Bir guşak, bir ýol” halkara hyzmatdaşlygynyň üçünji forumyna gatnaşmak üçin Hytaý Halk Respublikasyna bardy.