Amazonda awtoulaglar satylyp başlanar

Geljek ýylda dünýädäki iň iri elektron söwda meýdançasy Amazonda awtoulaglar satylyp başlanar.

Iki kompaniýanyň arasynda gazanylan ylalaşyga görä, Amazonyň üsti bilen sargyt edilip satyn alynjak ilkinji ulag serişdeleri Hyundai kysymly awoulaglar bolar.

Şeýle hem ylalaşykda Hyundai-yň özüniň gulluk maglumatlaryny işlemek üçin Amazonyň Web Serviсes ählumumy infrastrukturasyny ulanmaga bolan hukugy, 2025-nji ýyldan bolsa Hyundai-yň ähli täze modellerine Amazon Aleхa-nyň ornaşdyrylmagy göz öňünde tutulýar.

Ýagny awtoulaglaryň eýeleri zerur bolan maglumaty almak üçin dürli çylşyrymly soraglary berip bilerler.