Türkmen demir ýollary – geljege ygtybarly hereket!

Demirýol ulaglary iri senagat merkezleriniň arabaglanyşygyny we halkhojalygy toplumynyň çalt hereketlenmesini üpjün etmek bilen, Türkmenistanyň ykdysadyýetinde möhüm rol oýnaýar.

Bu ygtybarly ulag arkaly ýük daşamak usulynyň halkara bazarynyň ösüşi sebitiň dünýä ykdysadyýetine goşulmagynda, ýurtlaryň arasyndaky söwdanyň we önümçilik gatnaşyklarynyň ösüşinde esasy hereketlendiriji güýje öwrülýär.