16.07.2024 ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişle...

16.07.2024 ý

Wengriýada ahalteke bedewleriniň sergisi we çempionaty geçirildi

16.07.2024 ý

Türkmenistanyň ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinde dalaşgärlerden resminamalary kabul etmek möws...

15.07.2024 ý

Daşkentde "Türkmenistanda öndürilen" atly türkmen harytlarynyň sergisi açyldy

15.07.2024 ý

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we kanuny taraplary boýunça pikir alşyldy

15.07.2024 ý

Hytaýdan gelýän üstaşyr otlusy Türkmenistanyň üstünden Eýrana geçer

15.07.2024 ý

Gyrgyzystan Türkmenistanyň üsti bilen uzajak täze ugry açmagy meýilleşdirýär

15.07.2024 ý

Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi 2024/2025-nji okuw ýyly üçin talyplyg...

15.07.2024 ý

«Ýüpek ýoly» ralli-marafony: Türkmen türgenleri dokuzynjy tapgyrda hem öňdäki üçlügi elden bermedile...

15.07.2024 ý

Täze awtobus ugry işe girizildi: 72-lik belgili gatnaw «Awtokombinat — Awtomenzil» ugry boýunça here...

15.07.2024 ý

Dalaşgär-2024 Dalaşgär-2024: saglygy goraýyş barlagyny nirede geçmeli?

15.07.2024 ý

Belgiýanyň «Jan De Nul» kompaniýasy Türkmenistandaky işini giňeldýär

15.07.2024 ý

Birža söwdalarynda geleşikleriň 19-sy hasaba alyndy

15.07.2024 ý

Azerbaýjanda GDA ýurtlarynyň oýunlaryny geçirmek üçin guramaçylyk komiteti döredildi

15.07.2024 ý

Türkmenistanyň Prezidenti Fransiýa Respublikasynyň Prezidentini gutlady