04.07.2024 ý

Türkmenistanyň Prezidenti Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Prezidentini gutlady

04.07.2024 ý

Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy

04.07.2024 ý

Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň nobatdaky mejlisi geçirildi

04.07.2024 ý

Aşgabatda we Maryda Eýran Yslam Respublikasynyň Prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyry geçiriler

04.07.2024 ý

Türkmenabadyň kärhanasy bäş aýyň dowamynda 8 müň tonnadan gowrak pagta ýagyny öndürdi

03.07.2024 ý

Aşgabatdaky Rus öýünde «Mihail Glinka. Sazly syýahat» atly sergi geçirilýär

03.07.2024 ý

Gurbanguly Berdimuhamedowyň «ŞHG+» görnüşindäki duşuşyga gatnaşmagyna garaşylýar

03.07.2024 ý

Türkmen wekiliýeti Magtymguly Pyragynyň ýadygärliginiň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Gazagystana...

03.07.2024 ý

Azerbaýjan we Türkmenistan mata böleklerinden gurama guramak sungatyny ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürleý...

03.07.2024 ý

Türkmenistan bilen Eýran nebitgaz pudagynda hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar

03.07.2024 ý

Lebap welaýat hassahanasyna «Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasynyň önümleri gelip gowuş...

03.07.2024 ý

Serdar Berdimuhamedow Aleksandr Lukaşenkony Belarus Respublikasynyň Garaşsyzlyk güni bilen gutlady

03.07.2024 ý

Täjigistanda, Ýaponiýada Türkmenistanyň söwda öýlerini açmak boýunça gepleşikler geçirilýär

03.07.2024 ý

Kononenko kosmosdan Türkmenistana hoşallyk sözlerini ýollady

03.07.2024 ý

Türkmenistanyň Prezidenti Belarus Respublikasynyň Prezidentini gutlady