17.07.2024 ý

Türkmenistanyň çäginde 47 940,224 km aragatnaşyk ulgamlary hereket edýär

16.07.2024 ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň mümkinçilikleri Arkadag şäherinde geçirilen tegelek stolda giňişle...

15.07.2024 ý

Kabulda TOPH taslamasynyň tehniki we kanuny taraplary boýunça pikir alşyldy

15.07.2024 ý

Hytaýdan gelýän üstaşyr otlusy Türkmenistanyň üstünden Eýrana geçer

15.07.2024 ý

Gyrgyzystan Türkmenistanyň üsti bilen uzajak täze ugry açmagy meýilleşdirýär

15.07.2024 ý

Aşgabat şäherindäki demir ýol ulaglary orta hünär okuw mekdebi 2024/2025-nji okuw ýyly üçin talyplyg...

15.07.2024 ý

«Ýüpek ýoly» ralli-marafony: Türkmen türgenleri dokuzynjy tapgyrda hem öňdäki üçlügi elden bermedile...

15.07.2024 ý

Täze awtobus ugry işe girizildi: 72-lik belgili gatnaw «Awtokombinat — Awtomenzil» ugry boýunça here...

13.07.2024 ý

Türkmenistanyň Ulag-kommunikasiýalar toplumy: 2024-nji ýylyň birinji ýarymynda uly üstünlikler gazan...

10.07.2024 ý

Ulýanowsk sebitinden Türkmenistana täze konteýner otlusynyň gatnawy ýola goýlar

03.07.2024 ý

Azerbaýjan we Türkmenistan mata böleklerinden gurama guramak sungatyny ÝUNESKO-nyň sanawyna hödürleý...

02.07.2024 ý

«ÇaparPay» goşundysy — Türkmenistanyň içerki gatnaw awiapeteklerini onlaýn almagyň amatly usuly

02.07.2024 ý

«Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ awtobus sürüjileri üçin boş iş orunlaryny yglan edýär

02.07.2024 ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşi...

02.07.2024 ý

«Türkmenhowaýollarynyň» işgärleri üçin hünär derejesini ýokarlandyryş okuwlary geçiriler