15.07.2024 ý

Daşkentde "Türkmenistanda öndürilen" atly türkmen harytlarynyň sergisi açyldy

11.07.2024 ý

Türkmen wekiliýeti Belarus Respublikasynda saparda boldy

11.07.2024 ý

Türkmenistan bilen Astrahanyň arasynda deňiz ulaglary üçin hünärmenleri taýýarlamak meselesi ara aln...

09.07.2024 ý

Gazagystanyň Prezidenti emeli aňyň kömegi bilen «Uly türki dil modelini» işläp düzmegi teklip etdi

09.07.2024 ý

ŞHG ýurtlary ylmy grantlar maksatnamasyny ýola goýarlar

09.07.2024 ý

Seçenow uniwersitetinde GDA ýurtlary üçin epidemiologiýa we suw üpjünçiliginiň gigiýenasy boýunça ok...

09.07.2024 ý

Türkmen ekipažy ralli boýunça Russiýa Federasiýasynyň çempionatynda üçünji orny eýeledi

09.07.2024 ý

Ählumumy awiasiýa ýük dolanyşygynyň ösüş depgini 14,7%-e ýetdi

09.07.2024 ý

«Bawariýa» Angliýanyň Premier Ligasyndan ýaş fransuz oýunçyny transfer etdi

06.07.2024 ý

Ärdogan Niderlandlar bilen Türkiýäniň arasyndaky oýuna tomaşa eder

05.07.2024 ý

Ýaponiýa we Merkezi Aziýa döwlet Baştutanlarynyň sammitini geçirmäge taýýarlanýar: duşuşygyň esasy m...

04.07.2024 ý

Türkmenistanyň Germaniýa Federatiw Respublikasyndaky konsuly Bawariýa federal ýerine iş saparyny ama...

04.07.2024 ý

Gahryman Arkadagymyzyň Gazagystan Respublikasyna iş sapary başlandy

02.07.2024 ý

Türkmen wekiliýeti Owganystan boýunça ýörite wekilleriň Katardaky üçünji duşuşygyna gatnaşdy

02.07.2024 ý

Hytaý Russiýa Federasiýasynyň üsti bilen Ýewropa demir ýol aragatnaşygyny ýola goýdy