02.07.2024 ý

Türkmen wekiliýeti Owganystan boýunça ýörite wekilleriň Katardaky üçünji duşuşygyna gatnaşdy

02.07.2024 ý

Hytaý Russiýa Federasiýasynyň üsti bilen Ýewropa demir ýol aragatnaşygyny ýola goýdy

02.07.2024 ý

«ÇaparPay» goşundysy — Türkmenistanyň içerki gatnaw awiapeteklerini onlaýn almagyň amatly usuly

02.07.2024 ý

«Arkadag» ýyldyzynyň degişli güwanamasy Türkmen döwlet uniwersitetine gowşuryldy

02.07.2024 ý

Türkmenistanyň diplomaty Merkezi Aziýa ýurtlary we Azerbaýjan bilen söwdany ösdürmek üçin kioskyň aç...

02.07.2024 ý

«Awtomobil ulag hyzmaty» AGPJ awtobus sürüjileri üçin boş iş orunlaryny yglan edýär

02.07.2024 ý

«Türkmenaragatnaşyk» agentligi tarapyndan «Sanly çözgüt — 2024» atly innowasion taslamalaryň bäsleşi...

02.07.2024 ý

«Türkmenhowaýollarynyň» işgärleri üçin hünär derejesini ýokarlandyryş okuwlary geçiriler

02.07.2024 ý

Buharestde Türkmenistan Mejlisiniň wekilleriniň we ÝHHG-niň Prezidentiniň ikitaraplaýyn duşuşygy geç...

02.07.2024 ý

Ulag we logistika kompaniýalarynyň eksport edijileriň işindäki orny

02.07.2024 ý

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

02.07.2024 ý

Serdar Berdimuhamedow Kanadanyň General-gubernatoryna gutlag iberdi

02.07.2024 ý

Türkmenistan Omskdäki ýaşlaryň döredijilik festiwalyna gatnaşdy

02.07.2024 ý

Birža söwdalarynda 15 million dollardan gowrak geleşik baglaşyldy

02.07.2024 ý

Türkmenistanda Nikaragua Respublikasynyň täze ilçisi işe başlaýar