09.07.2024 ý

Pariž ― 2024-iň suwda ýüzmek boýunça ýaryşlaryna Türkmenistandan iki türgen gatnaşar

09.07.2024 ý

Türkmenistanyň wekili Daşkende suw baýlyklary boýunça okuwa gatnaşdy

09.07.2024 ý

Ählumumy awiasiýa ýük dolanyşygynyň ösüş depgini 14,7%-e ýetdi

09.07.2024 ý

Türkmenistanyň Prezidenti sanly ulgam arkaly iş maslahatyny geçirdi

09.07.2024 ý

«Bawariýa» Angliýanyň Premier Ligasyndan ýaş fransuz oýunçyny transfer etdi

09.07.2024 ý

Ýurdumyzyň oba hojalyk toplumynda we sebitlerde alnyp barylýan möwsümleýin işleriň barşy bilen bagl...

09.07.2024 ý

Türkmen gazynyň Türkiýäniň üsti bilen iberilmegi Ýewropanyň energiýa howpsuzlygyna goşant goşar

08.07.2024 ý

BMG-niň Baş sekretarynyň Türkmenistana sapary tamamlandy

08.07.2024 ý

Birža söwdalarynda geleşikleriň jemi bahasy ABŞ-nyň 85 million 547 müň dollaryndan gowrak boldy

08.07.2024 ý

Türkmenistan — Rumyniýa: Buharestde syýasy geňeşmeleri geçirmek meýilleşdirilýär

08.07.2024 ý

Türkmenistan «Stipendium Hungaricum» maksatnamasynyň mümkinçiliklerine seredýär

08.07.2024 ý

Azerbaýjanyň «Turan» topary Gurban Berdiýewiň ýolbaşçylygyndaky ilkinji duşuşygynda 13 gol geçirdi

08.07.2024 ý

Aşgabatdaky «Türkmenbaşynyň ertekiler dünýäsiniň» ýerine täze seýilgäh gurlar

08.07.2024 ý

Türkmenistanyň Prezidenti Beýik Britaniýanyň Premýer-ministrini gutlady

08.07.2024 ý

Türkmenistan we Slowakiýa hyzmatdaşlygy pugtalandyrýar: halkara gatnaşyklarynyň täze tapgyry